Rapporter

Hoppet är ett öppet projekt för fossilfritt byggande med många utmaningar. Därför samlar vi på oss kunskap, erfarenheter, innovationer och resultat under arbetets gång. Här kan du fördjupa dig löpande i utredningar och rapporter.

Slutrapport Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser