Illustration: Link Arkitektur

Om Hoppet

Ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation. Byggstart 2020.

En del av Göteborgs Stads klimatstrategi

Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad har som mål att bygga så fossilfritt som möjligt. Vårt första projekt i innovationsprogrammet Hoppet, är ett led i att skapa förutsättningar för att nå Göteborgs Stads mål om en klimatneutral stad med en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050. Uppdraget finns med i kommunfullmäktiges budget för Göteborgs Stad 2017 och ligger i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030.

Hoppet är ett undersökande innovationsprogram som prövar sig fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar. Till att börja med ska lokalförvaltningen bygga en fossilfri förskola som ska stå klar 2021. Det långsiktiga målet är att Göteborgs Stad ska minska sina konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75 procent fram till 2050. Det är som att lägga ett näst intill omöjligt pussel. Men i nära samarbete med experter, innovatörer, entreprenörer och leverantörer arbetar vi för att alla bitar ska falla på plats. På så sätt kan vi driva på omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. Att skapa intresse och förståelse för behovet av fossilfria material och metoder inom dessa målgrupper är viktigt för att vi ska kunna inspirera till förändring.

Läs mer om Göteborg Stads klimatstrategi.

Stora utmaningar. Antar du dem?

Syftet med innovationsprogrammet Hoppet är att utforska och utveckla fossilfria metoder för tillverkning och transport av material såväl som faktisk byggnation. Vi står inför stora utmaningar. Därför måste vi tillsammans arbeta öppet och gränsöverskridande.

Vill du vara med?