Vill du vara med?

För att lyckas med ett innovationsprojekt som Hoppet är det nödvändigt att öppna upp för nya samarbetsformer. Vi behöver föra samman material- och systemleverantörer, produktutvecklare, forskare, innovatörer, konsulter, entreprenörer och speditörer och andra kompetenser. Vi söker människor, företag och organisationer som har kunskap och ett öppet och optimistiskt förhållningssätt till de utmaningar vi bjuder in till.