Kommande aktiviteter

Här publicerar vi kommande händelser, möten och workshops där det finns tillfälle att få veta mer om projektet.

Kommande

2-4 november 2020: deltagande i internationella konferensen Beyond2020.

Genomförda

21-22 april 2020: Northern Connection slutkonferens, Lindholmen Conference Center, Göteborg. Arrangör: BRG.

13 maj 2020: Hållbart Samhällsbyggande, Stockholm:
Hoppet deltar och berättar om upphandlingsprocessen

2019-05-22 Byggforum
Hoppet deltog i en session med ämnet "Fossilfritt byggande, möjligt eller omöjligt" på Byggforum 22 maj i Stockholm.

2019-05-08 Northern Connections Living Lab
Northern Connections är ett EU-projekt där 21 partners i sju olika länder i Nordsjöregionen samverkar kring kluster- och innovationsutveckling. Varje region ska lyfta fram ett Living Lab där näringsliv från de olika partnerstäderna/-regionerna potentiellt skulle kunna bidra med lösningar som matchar behov/utmaningar. Hoppet var Business Region Göteborgs Living Lab den 8:e maj.

EU-projektet "Northern Connections"

2019-04-11 SGBC-Medlemsmöte i Göteborg: Dags att ställa om – men hur? Hos Semren & Månsson Arkitekter. Lunchseminarium där Sweden Green building council berättar om den nya påbyggnadscertifieringen NollCO2 och projektet Hoppet berättar om vad vi tillsammans kan göra för att driva på och stimulera branschen att ta fram nya fossilfria material, metoder och processer. Fokus under denna föreläsning kommer vara på LCA, samt forskningsprojekt som trägrund och cirkuläritetsindex.

Länken finns här

2019-04-10 Frukostseminarium för projektörer kl 08-10 på Burgårdens konferens. Lokalförvaltningen bygger fossilfria förskolan Hoppet – vill du vara med?

2019-03-21 Hoppet hade en session och en monter på Bygg Göteborg på Åbymässan 21-22 mars dit alla var välkomna att prata fossilfri byggnation!

2019-02-07 Hoppet deltar på E2B2 Årskonferens i Stockholm - Energimyndighetens största forskningsprogram om energieffektivisering i bebyggelsen.

2019-02-05 Byggnaders klimatpåverkan – mer än bara energieffektivitet? Hoppet anordnar ett frukostseminarium på Johanneberg Science Park i Göteborg.

2019-01-31 Paper province, ett kluster inom den skogsbaserade bioekonomin, har ett lunchmöte med Hoppet i fokus.

2019-01-30 Projektgruppen för Hoppet ordnar en lerbyggnadsworkshop

2019-01-17 Smartare beslutsstöd med digital LCA
Det strategiska innovationsprogrammet, Smart built environment ordnar en resultatkonferens där vi delar med oss av våra erfarenheter

2019-01-17 Bioinnovation Årskonferens 2019
Hoppet medverkar på Bioinnovations årskonferens 17 januari 2019 på Chalmers

2018-12-13 Nu ska vi nolla i bygg- och anläggningssektorn!
Workshop
Sveriges Byggindustrier, Ekmansgatan 1 i Göteborg

2018-11-28 Första fossilfria förskolan, frukostmöte, Sustainable Business Hub
STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

2018-10-25 Building Sustainability 18
Nordens ledande konferens om hållbart samhällsbyggande, Stockholm City Conference Centre
Programpunkt: 09:15 - 10:15 Specialsession 7, Nära noll energi- och NetZero-byggnader

2018-10-18 Vill du veta mer om fossilfritt byggande och effektiv projektmetodik?
Frukostseminarium, Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborg

2018-10-19 Finns det hopp om fossilfria byggnader?
Seminarium, Johanneberg Science Park, Göteborg

2018-08-30 Trä & Teknik, Svenska Mässan, Göteborg
Maria Perzon, Senior Miljökonsult Bengt Dahlgren och Nina Jacobsson Stålheim, Hållbarhets- och teknikchef Göteborgs Stad Lokalförvaltningen berättade om projektet Hoppet på Trä & Teknik på Svenska mässan. Intresset var stort och det blev intressanta diskussioner.

2018-05-22 Byggforum, Stockholm

2018-04-25 Workshop om installationer i byggnader med extra fokus på kablar och rör. Lokalförvaltningen i samarbete med västsvenska kemi- och materialklustret, Göteborg.

2018-04-17 Greenbuild Europe 2018 i Berlin. Bengt Dahlgren presenterar projektet på First Q möte i Berlin.

2018-04-10 Nordbygg 2018. Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. Runt 50 000 besökare kommer till Stockholmsmässan för att hitta hållbara lösningar för framtiden – här ett smakprov på vår presentation om Hoppet.

2018-03-14 Bengt Dahlgrens frukostmöte i Borås för materialleverantörer, fastighetsutvecklare, konsulter i branschen med flera.

2018-03-07 Nätverksträff kommunerna i VGR. Projektet presenterades.

2018-02-22 Möte med Re:pipe på Swerea. Projektet Hoppet – fossilfri förskola presenterades.

2018-02-18 Fossilfritt Sverige, färdplan för byggsektorn

2018-01-31 Möte med Isabella Lövin. Fossilfritt Göteborg och fossilfri förskola presenteras i 45 min.

2017-11-16 Hållbar konsumtion i lokalanpassningsprocessen. Seminariet belyser hur hållbar konsumtion kan genomsyra ny- och ombyggnadsprocesser. Fokus är på ökad återanvändning av fast inredning vid ny- och ombyggnadsprocesser av lokaler.

2017-10-18 Workshop med Kemi- och materialklustret ”Nya värdekedjor från skog och kemi till marknaden”. Projektet Hoppet – fossilfri förskola presenterades.