Byggprojektet

Här publiceras löpande information om byggprojektet och hur det fortskrider.