Byggprojektet

Här publiceras löpande information om byggprojektet och hur det fortskrider.

Februari 2021

Grunden av delvis återvunnet glas, element av foamglas, är monterad och vädertätad. Stommen av trä reses och man kan börja se hur förskolan kommer att se ut.

November 2020

Fossilfria Hoppet belönades med brons i den internationella arkitekturtävlingen WAN Awards 2020 – redan innan den är byggd! Innovationsprojektet var nominerat i klassen ”Framtida projekt – utbildning” där skolbyggnader i Kuwait och universitetet i Guelph, Kanada tog guld- respektive silvermedaljen. Lokalförvaltningens totalentreprenör Derome bygger just nu förskolan på Backa kyrkogata 11 och det är Link Arkitektur som har ritat byggnaden.

Oktober 2020

Vi har behövt borra i och spränga berggrunden inför byggnation av ett fördröjningsmagasin för dagvatten till förskolan.

September 2020

Tre barn som representerar de tre förskolor som ska flytta in i förskolan Backa kyrkogata 11, som Hoppet ska heta när förskolan är färdigbyggd, hjälpte till att ta ett symboliskt första spadtag.

Pedagogen Bahar Waysi förskolebarnen Sol Colliander,
Tiffany Habibzadeh och Oliver Örnell politikerna
Christer Holmström, lokalnämndens ordförande
och Karin Pleijel, kommunalråd samt totalentreprenören
Deromes vd Peter Mossbrant att gräva det första
spadtaget för förskolan Hoppet.

Läs mer

Följ totalentreprenören Deromes rapportering från byggnationen av förskolan Hoppet här.