Om Hökällan

På Hökällan finns plats för 5 deltagare som alla har individuella scheman. De har egna arbetsrum och tillgång till gemensamt kök för till exempel bakning. Personalen använder tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Metoder som används är sociala berättelser, seriesamtal och annan alternativ kompletterande kommunikation.

I verksamheten arbetar 1 stödpedagog och 7 stödassistenter. Kopplad till verksamheten är också 1 övergripande stödpedagog. Hökällan är belägen i Lillhagsparken 9B och i huset finns även äldreboenden. Tillgång till hiss. Parkering finns i direkt anslutning till byggnaden. Utanför huset finns promenadvägar i naturskönt område.

Verksamheten finns en halvtrappa upp med egen ingång.