Arbetsuppgifter och aktiviteter

Alla aktiviteter är individuellt anpassade efter den enskildes behov. Exempelvis lättare bakning, promenader, bilutflykt, musik, film, samt besök på bibliotek.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller vill veta mer. Se våra kontaktuppgifter här.