Foto: Asbjørn Hanssen

Fritidshem

På Högsbogårdsskolan finns ett fritidshem. Här kan du läsa mer om fritidshem samt få information om hur du ansöker om en plats hos oss.

Anmäla ditt barn till vårt fritidshem

Fritidshem (kallas även fritids) och fritidsklubb är till för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Här kan ditt barn vara före och efter skolan, fram till och med vårterminen då hon eller han fyller tretton år.

För de elever som behöver fritids eller som har en LSS-insats i form av korttids finns ett fritidshem på Högsbogårdsskolan.

För att ansöka till ett fritidshem eller fritidsklubb fyller du i en blankett. Du måste även fylla i en blankett om familj- och inkomstredovisning.

Läs mer här om hur du ansöker om plats på fritidshem.