Till innehåll

Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 26 oktober 2020 klockan 14:52 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Högenskolan F-3

Välkommen till Högenskolan

Vi strävar efter att alla elever ska ha god självkänsla, vara nyfikna och ha en vilja till livslångt lärande. Våra elever har inflytande över det egna lärandet och deltar efter ålder i planering och utvärdering av genomförda arbetsområden.

${loading}