Till innehåll

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland från 17 februari

Senast uppdaterad: 19 februari 2021 klockan 14:33 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Nu ökar spridningen av covid-19 i Västra Götaland. Från 17 februari gäller särskilda rekommendationer för regionen. Även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd gäller fortfarande. Många av våra verksamheter påverkas så ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Högenskolan

Välkommen till Högenskolan

Vi strävar efter att alla elever ska ha god självkänsla, vara nyfikna och ha en vilja till livslångt lärande. Våra elever har inflytande över det egna lärandet och deltar efter ålder i planering och utvärdering av genomförda arbetsområden. Vi har elever i förskoleklass upp till och med årkurs 3.

Aktuellt

Förändringar från höstterminen 2021

Publicerad 25 november 2020
Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Högenskolan berörs inte av beslutet. Läs mer här om varför vi gör förändringarna och vilka skolor som berörs.
${loading}