Vår skola


Hjuviksskolan ligger 100 meter från havet med härlig natur, friska vindar och salta bad i närområdet.

Om skolan

Hjuviksskolan har cirka 160 elever från förskoleklass till och med år 3, samt barn i fritidshem för dessa årskurser.

Vi arbetar för att våra elever ska känna trygghet, trivsel och arbetsglädje. I detta arbete är våra kamratstödjare och elevrådet viktiga länkar mellan barn och vuxna.

Skolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar.
Hjuviksskolans vision är att vi ska vara en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi visar alltid respekt för varandras olikheter.

Har du frågor om verksamheten så är du välkommen att kontakta skolan.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Vklass.