Foto: Nils Kaiser

Vår skola

Hjällboskolan är en skola för elever i årskurs 6 till 9. Skolan ligger mitt i Hjällbo och har en stor skolgård med basketplan och fotbollsplan.

Skolans profil

Hjällboskolan är en Monroe-inspirerad skola. Detta innebär att vi jobbar efter devisen att kunskap och skolframgång är vägen till en säker framtid.

Vår vision är att Hjällboskolan ska vara en av de bästa skolorna i Sverige, där personal, elever och vårdnadshavare samarbetar för ett livslångt lärande.

  • Vi anser att kunskap är viktigt
  • Vi respekterar varandra och våra olikheter
  • Vi är rädda om vår gemensamma egendom
  • Vi möter varandra med höga förväntningar och är stolta över framsteg
  • Vi samarbetar med varandra och vet att alla vill lyckas

Undervisning

Lektionerna är kärnan i verksamheten och prioriteras före annat. Skolan har engagerade ämneslärare i både teoretiska och praktiskt-estetiska ämnen. Att bedriva ett språkutvecklande arbete är ett naturligt inslag. Lektionerna följer en fast struktur för att skapa lugn och förutsägbarhet.

Ny skola

I augusti 2021 kommer vi att flytta in i en nybyggd skola i Hjällbo.