Information om förändringar på Hjällboskolan från höstterminen 2021

Publicerad 17 november 2020

Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Läs mer här om vad förändringarna innebär för Hjällboskolan.

Hösten 2021 öppnar den nya skolan, Lärjeskolan här i Hjällbo. Skolan kommer vara från förskoleklass till årskurs 9. Alla elever som går på Bläseboskolan och Hjällboskolan kommer att börja på den nya skolan. Skolenheterna Bläseboskolan och Hjällboskolan finns inte som enheter från hösten 2021.

Även eleverna som går i årskurs 7-9 på Bergsgårdsskolan kommer att börja på Lärjeskolan. Det samma gäller elever som går årskurs 7-9 i grundsärskolan på Bergsgårdsskolan.

Utöver detta har grundskoleförvaltningen tagit det första steget för att införa en ny organisation för skolenheterna från och med att läsåret startar hösten 2021. 

Den 14 oktober beslutade politikerna i grundskolenämnden att slå samman skolenheter som finns på samma adress från läsåret startar hösten 2021. Grundskoleförvaltningen gör förändringen bland annat för att ge eleven en tydligare väg genom skolan genom sammanhållna stadier. Detta för att ge en tryggare skolgång. Ett annat skäl är att ge skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. I slutändan handlar det om att grundskoleförvaltningen ska kunna ge alla elever en undervisning av hög kvalitet. 

Detta betyder förändringarna för oss på Hjällboskolan

Med en ny skola som går från F-9 behöver inte elever byta skola längre under sin skolgång, utan kan gå i Lärjeskolan tills de slutar årskurs 9.

Mer information om Lärjeskolan kommer under våren.

Mer information 

Politikerna i grundskolenämnden beslutade i juni, 2020 att en ny organisation för skolenheterna ska införas från läsårsstart hösten 2021.  www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation kan du läsa mer om bakgrunden till förändringarna och vad som händer i arbetet med ny skolenhetsorganisation.