Foto: Khaled Hassan

Mål och arbetssätt

Du som ungdom representerar möjligheter. Möjligheter till utveckling, kreativitet och skapande av ett tryggt samhälle med engagerade personer som vill och vågar ta ansvar. På fritidsgården ska du känna dig trygg i en drogfri miljö. Du ska kunna veta vad du kan förvänta dig och du möts alltid av vuxna.

Vi möter dig i din vardag

Genom att vi möter dig i din vardag vill vi lära känna dig och ungdomarna i området. Tillsammans bygger vi relationer och skapar en konstruktiv och rolig verksamhet på fritidsgården. Genom att arbeta tillsammans lär du dig om hur man förhåller sig till varandra på ett bra sätt och får en god social kompetens.

Våga växa och ta ansvar

Vi vill att du är med och organiserar aktiviteter eftersom du då också lär dig att ta ansvar. Vårt mål är att du ska växa som person genom att du kommer till fritidsgården och har en meningsfull fritid.

Vi lyssnar på dina idéer och så långt som det går försöker vi att genomföra dem också. Detta gör vi med hjälp och engagemang från dig och de andra ungdomarna på fritidsgården.

Ungdomsvärdar som förebilder

När vi genomför ett evenemang eller gör något särskilt finns det alltid ungdomsvärdar med. Det är äldre ungdomar som fungerar som förebilder som hjälper till att ta ansvar för evenemangen. Det är olika ungdomar vid evenemangen, beroende på vad vi gör och vilka som är intresserade av att ta ansvar. Är du intresserad av att vara ungdomsvärd? Prata med personalen på fritidsgården!

Vi har trevliga traditioner

Vi har flera traditioner eftersom vi tror på att det är viktigt att göra saker tillsammans till exempel vid skolavslutningar. Någonting tar slut och något annat tar vid. Då behövs ofta ett avslut eller ett firande av något slag. Till dessa evenemang kommer många äldre ungdomar och även f.d. personal. Det blir som en återträff där vi umgås och uppdaterar varandra kring vad som hänt i livet sen vi sågs senast.

Fritidsgården har några få enkla, men självklara, regler

RESPEKT- Mot dig själv och andra
ANSVAR - För det du säger, gör eller antyder

Vår värdegrund

Alla människor har lika värde oavsett kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.