Foto: David Valleryd

Vuxna i Lärande

Du som är vuxen och studerar, vill börja studera eller vill ägna dig åt självstudier kan få extra hjälp och stöd på biblioteket.

Vuxna i Lärande

Vuxna i Lärande (ViL) är biblioteksservice för dig som är vuxen och studerar. Du kan få hjälp av en studiebibliotekarie med att komma igång med dina studier. Du kan få läxhjälp, tillgång till studiedatorer eller besöka något av våra språkcaféer.

Nedan kan du läsa om vad du som är vuxen och studerande kan göra på Hjällbo bibliotek.

Studiehandledning

Behöver du extra hjälp med dina studier kan du boka tid med en ViL-bibliotekarie.

Du kan få hjälp med:

  • att komma igång med din uppgift
  • att hitta information
  • studieteknik
  • källkritik
  • uppsatsdispostition

Ring eller besök biblioteket för att boka tid. 

Datorhandledning

Vill du lära dig skriva på tangentbord?
Vill du ha hjälp med att skapa, läsa och skicka e-post?
Vill du ha hjälp med att använda Internet?

Du kan boka tid med en bibliotekarie för att få extra hjälp med datorer på grundläggande nivå. 

Ring eller besök biblioteket för att boka tid. 

På alla ViL-biblioteken kan du få:

• läxhjälp
• hjälp av en studiebibliotekarie med att komma igång med dina studier
• tillgång till studiedatorer
• besöka något av våra språkcaféer
• hjälp att låna kurslitteratur och lättlästa böcker
• datorhandledning/datorkurser
• tillgång till studiedatorer med specialprogram

Är du lärare inom vuxenutbildningen kan ViL erbjuda biblioteksvisningar, bokprat, övningar i källkritik med mera!

Läs mer om Vuxna i lärande på goteborg.se/vil

Se aktuellt program direkt här: Aktuellt program Vuxna i lärande 

Här finns vuxna i lärande

Här kommer du direkt till information om vad som händer på de nio ViL-biblioteken