Foto: Åsa Dahlberg

Boken kommer

Har du svårt att ta dig till biblioteket? Då kan biblioteket komma till dig!

Vad är Boken kommer?

Boken kommer är en gratis service för dig som på grund av hög ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte själv kan ta dig till biblioteket. Boken kommer innebär att biblioteket kommer hem till dig med böcker, DAISY/talböcker och böcker med stor stil.

Du kan själv välja vilka böcker du vill ha eller så hjälper vi dig. Lånetiden är 6 veckor. Därefter hämtar vi böckerna hos dig igen. Du kan när som helst beställa nya böcker eller be att vi hämtar de du har. Bor du på ett äldreboende kan vi även skicka lådor med böcker per post.

En rättighet

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) fastslår att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Rätten till fri information, kultur och upplevelser gäller alla, oavsett ålder och fysisk, mental eller geografisk angelägenhet.

Vill du ta del av Boken kommer?

Kontakta biblioteket om du vill ta del av Boken kommer eller om du vill veta mer. Du behöver inte visa något intyg för att låna böcker och annan media via Boken kommer.