Bokstart i Hjällbo

Är du förstagångsförälder och boende i Hjällbo? Vi inspirerar dig till att ge ditt barn en läsande start i livet!

Erika Rydell och Lotta Hellman

Bokstart riktar sig till de som har fått sitt första barn eller första barn i Sverige och är boende i Hjällbo. Bokstart vill inspirera till att läsa högt tillsammans. Högläsning är bra på många sätt. Förutom att få en mysig stund tillsammans hjälper högläsningen till att utveckla barnens språk.

Du som har blivit förälder för första gången kommer att bli erbjuden ett hembesök av våra bokstartare då ditt barn är 6 månader. Ett andra besök erbjuds då barnet blivit 11 månader. Bokstartarna kommer att berätta om och inspirera till läsning för och med ditt barn. De har även med sig en bokgåva till ditt barn.

Bokstartshistorik

Bokstart har funnits i många år och i närmare 40 länder. Satsningen handlar om att lyfta den tidiga språkutvecklingen. Nyblivna föräldrar uppmuntras att prata, läsa, berätta, sjunga och ramsa med sitt barn. På så sätt utvecklas barnets språk vilket ger ett större ordförråd och bättre studieresultat i framtiden.

Mellan åren 2015 och 2018 drevs Bokstart i Göteborg som ett pilotprojekt i Bergsjön och Gårdsten. Satsningen finansierades av Statens Kulturråd. I Göteborg pågår ett stort arbete för att göra vår stad mer jämlik. Bokstart har därför utökats och blivit en kommunal verksamhet. Under våren 2018 inledde Bokstart besök hos familjer i områdena Hjällbo, Gårdsten, Lövgärdet, Hammarkullen, Östra Bergsjön, Tynnered samt Biskopsgården. Vi samverkar med barnhälsovården och delar ut gåvoböcker även till avdelningar för yngre barn på förskolorna i de aktuella områdena.

Vill du veta mer om bokstart kan du läsa på Bokstart och Göteborgs stads webbplatser.