Foto: Jan Olsson

Om biblioteket

1970 öppnade Hjällbo bibliotek. Biblioteket är en uppskattad mötesplats för stadsdelens invånare. Vi samverkar med andra aktörer i stadsdelen för att främja läsning och kultur. Omkring 100 000 besöker biblioteket varje år.

Media

På biblioteket kan du låna böcker, ljudböcker, filmer, tv-spel och musik. Om du saknar något på biblioteket kan du lämna ett inköpsförslag till oss. För dig med särskilda behov finns talböcker, lättlästa böcker och nyheter, samt böcker med stor stil. Hjällbo bibliotek har böcker på ett 20-tal språk.

Barn och ungdomar

Hjällbo bibliotek har alltid varit barnens bibliotek, där litteraturförmedling och aktiviteter för barn och unga prioriteras. För barn med särskilda behov finns en Äppelhylla, en avdelning med specialmedia exempelvis talböcker, taktila bilderböcker och böcker med teckenstöd. Varje vecka har vi sagostunder för barn 3-6 år. Biblioteket har ett gott samarbete med skolorna i stadsdelen. Varje år ordnas bokprat för samtliga klasser i årskurs 4 och 8 som en del av det årliga läsprojektet Bokjuryn. Även andra årskurser har möjlighet att få bokprat. Vid skolstart kommer många skolklasser på biblioteksvisningar. Under skolloven ordnar biblioteket olika aktiviteter för barn.

Vuxenstuderande

Hjällbo bibliotek är med i projektet Vuxna i lärande (VIL) ett samarbete mellan folkbibliotek och Vuxenutbildningsförvaltningen. Vi har ett stort utbud av lättlästa böcker, språkkurser och facklitteratur.

Datorer och informationssökning

Biblioteket har bokningsbara datorer för vuxna. Trådlöst nätverk finns. Du behöver ett bibliotekskort och en pinkod för att använda datorer och nätverk.