Foto: Faruk Abdullahi

Lokaler och utrustning

På Hjällbo bibliotek finns det möjlighet att låna dator, skriva ut, kopiera och skanna.

Dator för besökare

Samtliga datorer är bokningsbara via netloan. Logga in med ditt bibliotekskort och pin-kod.

  • 7 datorer för vuxna med Internet-anslutning och Officepaketet. Max 1 timme per dag.
  • 1 dator för vuxenstuderande. Max 2 timmar per dag.

USB-minne

Du kan låna ett USB-minne om du vill spara dina dokument i informationsdisken.

Hörlurar

Vill du lyssna på musik eller andra ljudfiler vid datorerna finns det hörlurar till utlån i informationsdisken.

Regler för datoranvändning

Du får inte söka efter eller publicera pornografiskt, rasistiskt eller olagligt material.
Du får inte utnyttja någon annans lösenord eller identitet.
Var rädd om utrustningen och arbetsmiljön.
Lämna den i gott skick och anmäl eventuella fel och skador till personalen.

Skrivare

Du kan skriva ut från bibliotekets datorer. Innan du skriver ut sätter du in pengar på ditt bibliotekskort. Du kan skriva ut upp till tre sidor om dagen gratis från våra datorer, därefter kostar de 2 kronor styck.

Katalogsökning

Två datorer finns för sökning i bibliotekskatalogen gotlib och i bibliotekens databaser.

Trådlöst nätverk

Biblioteket har trådlöst nätverk. Använd ditt bibliotekskort och pin-kod för att koppla upp din enhet.
Läs mer om hur det trådlösa nätverket fungerar.

Kopiator

Priser för att kopiera hos oss:

  • A4 svart-vit 2 krona per kopia
  • A4 färg 5 kronor per kopia
  • A3 svart-vit 4 kronor per kopia
  • A3 färg 10 kronor per kopia

Kopieringsregler

Upphovsrättslagen (1960:729) reglerar din rätt att kopiera andras verk.

Kopiering av hela verk

Det är förbjudet att kopiera hela verk, till exempel böcker och kurslitteratur. Det är bara tillåtet att kopiera begränsade delar av en bok.
Det du kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på något sätt kan anses kommersiell.

Fri kopiering av vissa typer av material

Författningar, beslut av myndighet, yttrande av svenska myndigheter och officiella översättningar av nämnda verk omfattas inte av upphovsrätt och kan alltså fritt kopieras.

Skanner

Är gratis att använda.