Om Hisingens invånarguider


Hisingens invånarguider är ett samverkansprojekt som syftar till att nå en bredd av invånare med information om Göteborgs Stads verksamheter samt öka de boendes påverkan och inflytande i samhället.

Om Hisingens invånarguider


Invånarguiderna är medarbetare med olika språkkunskaper och med lokal förankring på Hisingen. Alla bor eller arbetar i Biskopsgården, Lundby, Backa och Norums höjd och pratar språk som: svenska, engelska, somaliska, arabiska, kurdiska, spanska och turkiska. 

Hisingens invånarguider arbetar uppsökande på torg och mötesplatser runt om på Hisingen för att informera invånare om Göteborgs stads olika verksamheter och tjänster, svarar på de boendes frågor och berättar om hur invånarna kan vara med och påverka i samhället. Invånarguiderna finns även där för de som bara vill stanna och prata en stund.

Om projektet

Hisingens invånarguider är ett demokratiprojekt som finansieras av Socialförvaltningen Hisingen och Demokrati och medborgarservice. Projektet pågår under 2022–2023 med målet att öka invånarnas delaktighet, inflytande och tillit genom att testa kommunikationskanalen invånarguider i flera områden på Hisingen.  

På samhällelig nivå handlar delaktighet och inflytande om invånarnas möjligheter att delta i civilsamhället, folkrörelser och lokalsamhället.  På individnivå är delaktighet och inflytande viktigt för att minska skillnad i livsvillkor. Genom att öka invånarnas möjligheter till inflytande i frågor som rör exempelvis skolan, bostadsområden och kommunens tjänster skapas förutsättningar för förbättrade livsvillkor för invånarna.