Foto: Hinnebäckskolan

AKK och hjälpmedel


Här beskriver vi olika typer av hjälpmedel.

AKK

Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla kan inte tala men alla kan kommunicera.

AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

På Hinnebäckskolan har vi en kommunikativ miljö, där omgivningen anpassar kommunikationen efter behoven och stimulerar samspel. Vid sidan av talet använder vi andra sätt att kommunicera: gester, skratt, ljud, bilder, tecken som stöd, touch kontakter, lärplattor, ögonstyrda datorer, PODD-böcker, m.m.

Hjälpmedel

Den som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt.

Man ska kunna få hjälpmedel för att kompensera funktioner som är nedsatta, men också för att bevara funktioner så länge som möjligt eller att förebygga att de försvinner. För att våra elever ska ha fungerade  hjälpmedel samarbetar vi med Habilitering Lundbystrand. Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, mm ingår i teamet som har kontakter med skolan varje vecka.