Vår förskola

Hinderbanan 1 ligger i det nybyggda området i Kviberg och har en stor och fin gård. Här lär barnen genom lek och kreativitet.

Avdelningar och personal

På Hinderbanan 1 går cirka 70 barn uppdelade på två avdelningar, Hopprepet med yngre barn och Rockringen med äldre barn. Dessa avdelningar är i sin tur är uppdelade i två så kallade hemvister. På varje hemvist arbetar tre personal med tillgång till specialpedagog.

Dagar fyllda med lek och kreativitet

Verksamheten planeras utifrån barnen och deras intressen. Vi är ute minst en gång varje dag på vår stora gård som inbjuder till mycket fantasi. Det ska vara roligt och lärorikt att gå på Hinderbanans förskola.

Vår pedagogik är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin, som utgår ifrån en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Kulturvecka på hösten och gårdsfest på våren

En tradition som finns hos oss på Hinderbanan är att vi varje höst har en kulturvecka, då vi lär oss om olika kulturer och testar mat inspirerad från olika platser i världen. I slutet av våren har vi också en gårdsfest för barn och föräldrar.