Hikikomori - färre skolavhopp, fler unga på arbetsmarknaden!

Projekt Hikikomori har mellan 2015-2018 stöttat unga 15-21 år att komma igång med studier eller arbete. Vi har erbjudit individuellt anpassade insatser med tät uppföljning och samordning mellan skola, arbetsmarknad och fritid. Från hösten 2018 övergår projektet i ordinarie verksamhet, se fliken Kontakt för stadsdelarnas nya samordnare.

Kompletterande innehåll
${loading}