Kontaktuppgifter

Telefon
031-366 73 45
Besöksadress
Ceresgatan 16
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Tillgänglighetsinformation

Expedition

Telefon
072-736 73 45
Kontakt
Kajsa Terning

Rektor

Telefon
031-366 78 10
Kontakt
Gerd Elmander

Biträdande Rektor

Telefon
031-366 79 99
Kontakt
Charlotta Klint

Kurator

Telefon
072-729 78 43
Kontakt
Katja Hautaniemi

Skolsköterska

Telefon
072-856 68 52
Kontakt
Cynthia Kjerr

Specialpedagog F-6

Telefon
072-248 17 75
Kontakt
Linda Grönberg

Årskurs F-1 och fritidshem Briggen

Gerda: Tel: 073-666 23 08
Gladan: Tel: 072-238 55 44

Årskurs 2-3 och fritidshem Ekan och Fregatten

Åk 2 och fritidshem Ekan Tel: 031-366 78 72, 072-856 59 48
Åk 3 och fritidshem Fregatten Tel: 031-366 76 59, 072-501 71 10

Årskurs 4-6 samt fritidsklubb Marinan

Årskurs 4-6 Marinan Tel: 070-302 10 71
Fritidsklubb Marinan Tel: 072-530 17 72

Hitta hit