Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Hemmansägaregatan 11 förskola ligger i Tolered. Vi är en liten, familjär förskola som ligger belägen intill Lerlyckeskolan och har nära till skogen. Förskolan har två avdelningar där vi arbetar åldersintegrerat. Vi arbetar utifrån barnens egna intressen och kopplar det till Läroplanen. På Hemmansägaregatans förskola arbetar vi för att ge varje barn de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Vi vill att alla barn ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Lustfyllt lärande

På Hemmansägaregatans förskola arbetar vi för att ge varje barn de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Vi vill att alla barn ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Vi erbjuder samtliga barn planerade och lärarstyrda aktiviteter. För att skapa en lugnare lärmiljö för barnen delar vi ofta in oss i mindre grupper både ute och inne.

Det är självklart för oss att alla barn ska få uppleva en glädjefylld och utvecklande tid på förskolan. Vi pedagoger är tillgängliga, bekräftar varje barn och ger dem möjlighet att vara delaktiga i sitt eget lärande. Vi låter barnen uppleva, upptäcka och undersöka tillsammans. Genom lek och aktivitet ges barnen utrymme att utveckla alla sina olika förmågor. Bakgrund till val av tema grundar sig på pedagogernas observationer och förståelse kring vad barnen tycks visa störst intresse och lust till att lära just nu.

Vi arbetar dagligen med att barnens intressen ska få komma fram och att göra barnen delaktiga i verksamheten.

En dag på förskolan

Tidigt på morgonen då vi inte är så många har vi en avdelning öppen på förskolan. Klockan 8.00 är det dags för frukost. Då har båda avdelningarna öppnat och barnen äter på respektive avdelning. Lunch serveras klockan 11.15 och därefter vilar de barn som behöver det.

Under dagen delar vi in oss i mindre grupper för att på så vis lättare kunna möta det enskilda barnet.

På vår gård är barnen ute och utforskar varje dag. Gården erbjuder möjlighet till olika sorters aktiviteter. Vi går även på utflykter för att skapa oss en omvärldsorientering, det kan vara allt från att besöka biblioteket, gå på huspromenader eller gå till skogen.

Barngrupp och personal

På Hemmansägaregatans förskola går det ca 40 barn. Barnen är fördelade på två avdelningar, en med yngre barn och en med äldre barn. Det är också indelade i mindre grupper under delar av dagen. På morgonen och på eftermiddagen är vi alla tillsammans. Hos oss arbetar förskollärare och barnskötare.

Det är viktigt för oss att ha en kontinuerlig dialog med barnens vårdnadshavare, så vi arbetar mycket med vårt bemötande och förhållningssätt gentemot varandra, barn och föräldrar.

Här hittar du oss

Vi finns på Hemmansägaregatan 11 i Tolered. Det är 300 meter från Toleredsgatans busshållplats och 400 meter från Krabbelidernas busshållplats till förskolan.

Besök på förskolan

Du är välkommen att besöka oss. Kontakta förskolan för att boka en tid.

Kontaktuppgifter hittar du här.