Fotograf: Torslanda Hästeviks väg 10 förskola

Vår förskola

På vår förskola sätter vi barnens delaktighet och inflytande i fokus samt ser barn som kompetenta och lärande individer. Vi strävar efter att erbjuda alla förskolans barn en varierad vardag där lek och lärande går hand i hand. Våra ledord är att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barnen.

Våra avdelningar och vårt kök

Barn i åldern 1-5 år är välkomna till oss. Förskolan består av fem avdelningar. Alla avdelningar har namn efter fåglar:

  • Svanen: 1-2 år
  • Måsen: 1-2 år
  • Tärnan: 3-4 år
  • Viggen: 4-5 år
  • Ejdern: 4-5 år 

Barnen som går på förskolan är åldersindelade och material och miljöer är anpassat efter barnens ålder. Personalen följer med barngruppen till de nya avdelningarna vid varje nytt läsår. På förskolan arbetar legitimerade förskollärare tillsammans med barnskötare och förskoleassistenter i de olika arbetslagen.

Förskolan har ett eget kök där vår utbildade kock lagar all mat från grunden. Kocken bakar till exempel eget surdegsbröd. Köket lagar god och hälsosam mat som barnen tycker om. Köket strävar efter att använda naturliga livsmedel och använda sig av så lite tillsatser som möjligt. I dagsläget består ungefär hälften av inköpen av ekologiska råvaror och ett varierat grönsaksutbud.

Förskolan har anpassade lokaler med gott om utrymme för lek. Barnen får varje dag möjlighet att växla mellan olika aktiviteter. Barnen kan använda sin kreativitet i både lek och lärande. Verksamheten på avdelningen styrs av den åldersgrupp som finns där. Den fysiska miljön och den pedagogiska verksamheten är anpassad efter barnen och det finns utmanande och stimulerande material för varje ålder.

Det är många barn som har haft Torslanda Hästeviks väg förskola som sin första skola. Många vårdnadshavare har svarat i brukarenkäter att de är nöjda med verksamheten.

Vår gård och närmiljö

På vår stora gård möts förskolans barn i alla åldrar i lek och lärande. På gården finns det gott om möjligheter för lek och utforskande, både enskilt och i grupp. Vår stora gård bidrar till variation av aktiviteter för barnen. Vi har en varierad utemiljö med utmanande lekredskap, sandlådor, gungor, lekstugor, rutschkanor och asfaltsytor. Här får barnen möjlighet att bland annat cykla. Vi ser utevistelsen som en viktig del av dagen, vilket gör att vi är ute så gott som varje dag oavsett väder.

Hästevik i södra Torslanda har en fin närmiljö med både hav och skog alldeles runt knuten som inbjuder till lek, promenader och utforskande.

Vår personal

På förskolan arbetar legitimerade förskollärare tillsammans med barnskötare samt förskoleassistenter i arbetslag.  Vi arbetar målinriktat utifrån förskolans läroplan Läroplanens värdegrund genomsyrar vårt förhållningssätt och arbetssätt. Alla pedagoger tillhör även ett nätverk för kollegialt lärande. Genom kollegialt lärande och reflektion får vi syn på vår lärandekultur i förskolan. Teoretiska kunskaper kommer ut som ett förändrat kunnande, en förändrad dialog och ett förändrat handlande hos vuxna vilket förväntas leda till utveckling och lärande hos barnet.

Pedagogik och profil

Vi arbetar utifrån de styrdokument som gäller, Lpfö18. Vi styrs av läroplanen, skollagen och de lokala politikernas mål. Vår pedagogiska grundtanke är hämtad från den utvecklingspedagogiska teorin där vi tar fasta på att barn skapar sin kunskap när de är engagerade i rik och meningsfull lek. Vi använder oss av lekresponsiv utvecklingspedagogik. I en utvecklingspedagogisk förskola deltar de vuxna aktivt i barnens lek, kommunicerar i dialog och utmanar i riktning mot något mål i läroplanen.

Barnens meningsskapande är centralt där lek och lärande inte skiljs åt. Vi är närvarande med barnen genom en ömsesidig dialog. I samtalet med barnen använder vi metasamtal, en samtalsform som bjuder in barnet till reflektion och ett sätt att synliggöra sitt eget lärande. Fokus i lärandesituationer ligger i barnens förändrade förståelse och inte på aktiviteten i sig.

För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten bedriver vi löpande ett systematiskt kvalitetsarbete där vi planerar, följer upp och utvecklar utbildningen i förhållande till de nationella målen i förskolans läroplan.