Foto: M K

Vår skola

De nya lokalerna för Härlandatjärnskolan är planerade att öppna höstterminen 2022, och Härlandatjärnskolan blir då en F-9 skola med två parallella klasser i varje årskurs. Den nya skolan kommer att finnas på Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan i området Härlanda Tjärn.

Om skolan

Härlandatjärnskolan startade läsåret 2020/2021. För närvarande består skolenheten av en förskoleklass. Skolenheten är för tillfället placerad i Parkskolans lokaler på Virginsgatan 38 i väntan på att Härlandatjärnskolan ska få egna nya lokaler.

Läsåret 2022/2023 tar skolenheten in tre nya förskoleklasser.


Inriktning

Härlandatjärnskolan är under uppbyggnad och kommer på sikt att bli en tvåparallellig F-9 skola.

Fritidshem

Härlandatjärnskolan har i dagsläget ett fritidshem som har nära samarbete med Parkskolans verksamhet.