Foto: M K

Vår skola

Från läsåret 2022/2023 är skolan på plats i nybyggda fina lokaler på Smörslottsgatan 140. Skolan är vackert belägen vid skogens kant med utsikt över Härlanda tjärn.


Om skolan

Skolan kommer bli en skola med elever i förskoleklass till årskurs 9 med två klasser i varje årskurs. Nu är skolan i ett uppbyggnadsskede. Läsåret 2022/2023 har vi tre förskoleklasser, en klass i årskurs 1, en klass i årskurs 2 och två klasser i årskurs 7. Totalt på skolan går nu omkring 170 elever. Kommande läsår tar vi in två nya förskoleklasser och två nya sjuor tills skolan är fullt utbyggd.

Inriktning

Vi kommer gradvis bygga upp skolans inriktning tillsammans med pedagoger och elever. Vi ska försöka hitta fördelar med vårt naturnära läge och nyttja det i elevernas undervisning. Lokalerna är byggda för att göra det möjligt för olika typer av lärsituationer. Skolgården är indelad i olika zoner som bjuder in till olika aktiviteter, både lugna och fartfyllda. Tanken är att eleverna ska kunna välja olika aktiviteter och samtidigt uppmuntras till socialt samspel och fysisk aktivitet. 

Inga skor inne i skolans lokaler

Skolan är byggd för att vara helt skofri inomhus. Detta skapar en renare och lugnare miljö för oss alla. Det betyder att alla, elever och personal samt besökare, tar av sig sina skor när man kommer in i entrén. Eleverna har tre olika ingångar beroende på årskurs. Besökare kommer in genom huvudentrén ut mot Smörslottsgatan. Besökare erbjuds tossor att sätta på skorna om man inte har möjlighet att ta av sig skorna.

Fritidshem

På skolan finns ett fritidshem som heter Björken. Här går elever i blandade åldrar från förskoleklass till årskurs 2.

Kulturskolan

På första våningen har Kulturskolan flera fina lokaler och har verksamhet på eftermiddagar och kvällar. Här hoppas vi att många av våra elever kommer finnas med. Vi vill dra nytta av att vi finns i samma hus och kommer gemensamt bygga upp ett samarbete mellan skola och Kulturskola under kommande år.