Till innehåll

Härlandatjärnskolan F-9

Härlandatjärnskolan startade läsåret 2020/2021. För närvarande består skolenheten av en förskoleklass och en årskurs 1. Skolenheten är för tillfället placerad i Parkskolans lokaler på Virginsgatan 38 i väntan på att Härlandatjärnskolan ska få egna nya lokaler hösten 2022. Läsåret 2022/2023 tar skolan in tre nya förskoleklasser, två klasser i årskurs 1, två klasser i årskurs 2 och i årskurs 7 två klasser.

${loading}