Foto: RFSL

HBTQ-certifiering

Härlanda-Örgryte bibliotek och Kulturhuset Kåkens programverksamhet har under 2016 blivit klar med sin HBTQ-certifiering.

Göteborg ska vara en stad för alla. Därför ska Härlanda-Örgryte bibliotek aktivt arbeta mot fördomar och normer som utestänger människor. För oss betyder det att alla människor som besöker biblioteket ska känna sig välkomna till en trygg plats att vara på oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Som ett led i detta är nu Härlanda-Örgryte bibliotek och Kulturhuset Kåkens programverksamhet HBTQ-certifierade. HBTQ-certifieringen är en utbildning i regi av RFSL med fokus på likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.