Arbetsuppgifter och aktiviteter

Arbetsuppgifterna utgår från dina önskemål och förmågor och kan till exempel handla om materialförvaltarsysslor, ledaruppdrag eller att vara assistent till idrottsföreningars arrangemangs- och pressteam.

På praktikplatsen tilldelas varje deltagare en handledare. Personal från Handslaget svarar för uppföljning och handledning.

Praktiken eller den utflyttade dagliga verksamheten föregås alltid av en förberedande utbildning.