Om Handhjort

Här finns plats för cirka sjutton deltagare med lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar.

Arbetssätt och metoder

Vi arbetar utifrån metoderna KASAM, MI, ESL och lågaffektivt bemötande.

KASAM står för känsla av sammanhang och bygger på tre centrala delar hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.

MI står för motiverande samtal och ESL står för ett självständigt liv.

Det finns tillgång till bildstöd om du behöver.

Du får stöd i att kunna arbeta självständigt och att fungera i sociala relationer.

Ett meningsfullt arbete

Vi vill skapa en känsla av sammanhang och att du ska känna dig delaktig i vårt arbete. Vi har gemensamma möten där vi tillsammans diskuterar verksamheten och lyssnar på vad du tycker är viktigt. Det du gör ska kännas meningsfullt och hanterbart.

Här ska du känna dig välkommen och det ska kännas bra när du går härifrån.

Personal och kompetens

Här arbetar en stödpedagog och fyra stödassistenter. En av stödassistenterna är utbildad textillärare. Personalen kan prata flera olika språk.

Lokaler

Lokalen ligger på bottenvåningen i ett hus på Brahegatan i Gamlestaden.

Inne

Vi har en stor arbetslokal som är en verkstad. Här arbetar deltagarna med skapande verksamhet. Det är mycket färger, material och verktyg som ökar lusten för skapande.

Det finns ett kök och ett rum för rast med TV.

Vi säljer våra vackra konstverk i vår egen butik Handhjort.

Ute

Vi finns i ett stråk med anda butiker, kaféer och restauranger.

Res hit

Du tar dig hit med buss eller spårvagn och går av på hållplatsen SKF. Från hållplatsen är det bara ett par hundra meter till verksamheten.

Det finns möjlighet att bli avsläppt med färdtjänst direkt utanför dörren och parkering finns också i närheten.