Vår förskola


Hos oss är miljön viktig och vi strävar efter att lägga en god grund till barnens förståelse för naturens kretslopp. Förskolan ligger på Näset i ett villa- och radhusområde med närhet till strand och hav. Förskolan består av två byggnader. När du sökt och fått en plats på förskolan, blir ditt barn placerat på en avdelning i någon av byggnaderna.

Avdelningar och personal

Vi har totalt åtta avdelningar fördelade i två byggnader. På varje avdelning arbetar förskollärare och barnskötare. Vi har eget kök på förskolan med en kokerska som lagar vår mat. 

Pedagogik

Här arbetar vi med att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi utgår från en helhetssyn på lärande där barnet är en aktör och delaktig i sin lärprocess. 

Hos oss är miljön viktig och vi satsar på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan i vår verksamhet. Därför strävar vi efter att lägga grunden till barnens förståelse för naturens kretslopp med ett genomtänkt miljöarbete. Bland annat sopsorterar och komposterar vi tillsammans med barnen. Vi satsar också på inköp av ekologiska och miljömärkta produkter.

Utemiljö

Vi är ute på vår fina gård varje dag, oavsett väder. Vi har en ljus, gammal trädgårdstomt med uppvuxna äpple- och päronträd, som lockar barnen till lek och utforskande.