Vår förskola

Här är miljön viktig och vi strävar efter att lägga en god grund till barnens förståelse för naturens kretslopp. Förskolan ligger på Näset i ett villa och - radhusområde med närhet till strand och hav. Det går inte längre att söka förskoleplats på Hammarvägen 2 eftersom den i augusti slås samman med Hammarvägen 4. Enheten kommer då att bestå av två förskolebyggnader. Om du vill att ditt barn ska gå på någon av de två nuvarande förskolorna ska du ansöka till Hammarvägen 4A.

Avdelningar och personal

Här finns fyra åldershomogena avdelningar. Två avdelningar för de yngre barnen mellan 1 och 2 år och två för de äldre mellan 3 och 5 år.

Pedagogik

Här arbetar vi med att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi utgår från en helhetssyn på lärande där barnet är en aktör och delaktig i sin lärprocess.

Hos oss är miljön viktig och vi arbetar för att skapa en bättre gemensam framtid för alla. Därför strävar vi efter att lägga grunden till barnens förståelse för naturens kretslopp med ett genomtänkt miljöarbete. Bland annat sopsorterar och komposterar vi tillsammans med barnen. Vi satsar också på inköp av ekologiska och miljömärkta produkter.

Utemiljö

Oavsett väder är vi ute på vår fina gård varje dag. Vi har en ljus, gammal trädgårdstomt som lockar barnen till lek och lärande bland äpple och-päronträd.