Inför ditt besök under covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittorisken för covid-19. Vi har gjort flera anpassningar i verksamheten som kan vara bra att känna till i förväg.

Vid aktivitet utomhus

  • Ingen anmälan krävs.
  • Du ska inte ha haft symptom på covid-19 de senaste 48 timmarna.
  • Det är viktigt att hålla avstånd även när vi är utomhus.
  • Max åtta personer får samlas samtidigt. Om det kommer fler än sju deltagare (+ en personal) kommer vi att vara två personal och dela upp gruppen. I vissa fall kan vi behöva be några att komma tillbaka lite senare.
  • Personal har alltid med handsprit på aktiviteten.

Vi vet att många har till exempel hosta eller snuva på grund av allergi eller sjukdom. Om du vet med dig att det kan misstolkas av andra som symptom på covid-19, ber vi dig meddela gruppen. Detta så att alla kan känna sig trygga.

Vi hjälps tillsammans åt att följa dessa anpassningar med respekt för varandra och för att minimera smittrisken.


Vid aktivitet inomhus (tillfälligt stängt)

Vi har tillfälligt stängt för inomhusaktivitet.