Illustration på två siluetter av människor med pil emellan sig och ett hjärta som symboliserar att hålla avstånd till varandra.

Inför ditt besök under covid-19

Allt fler vaccineras mot covid-19, vi tar steg i rätt riktning i pandemin. Västra Götalandsregionen beräknar att från den 7 juni har alla över 65 år i Västra Götalandsregionen och som tackat ja till att vaccinera sig, ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuka i Covid-19. Träffpunkter och mötesplatser för seniorer inom Göteborgs Stad kommer därför att börja öppna upp under trygga former från och med den 7 juni.

Vad betyder öppna upp under trygga former?

För träffpunkter och mötesplatser inom Göteborgs Stad som vänder sig till personer över 65 år betyder det att vi nu kommer att erbjuda aktiviteter för grupper på max åtta personer samt att det sker utomhus.

Precis som tidigare under den pågående pandemin har du ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Med det menar vi att du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. Du som inte är vaccinerad behöver tänka igenom vilka val du ska göra för att inte utsätta dig för onödiga risker.

 

Oavsett om du är vaccinerad eller inte tänk på att:

  • Hålla avstånd – undvik trängsel.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Nys och hosta i armvecket.
  • Tvätta händerna noga och ofta
  • Visa hänsyn till dina medmänniskor.
  • Prata med personalen om vad som gäller på aktuell träffpunkt eller mötesplats.

Tillsammans hjälps vi åt att följa Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd samt Västra Götalandsregionens rekommendationer.
Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen!

Välkommen!

Läs mer om vaccination på 1177 Vårdguiden  

Läs mer om regionala rekommendationer i Västra Götaland på www.vgregion.se

Läs mer om arbetet i Göteborgs Stad kring covid-19 på goteborg.se/covid19