Mål och arbetssätt

Den öppna verksamheten på fritidsgården erbjuder ungdomar och andra en arena för samtal, aktiviteter, byggande av relationer, stöd av vuxna men också ett ställe att ”bara vara” på. Du som ungdom ska kunna komma utan krav på prestationer eller tvång att delta i aktiviteter. Verksamheten ska vara en miljö som uppmuntrar din spontanitet och dina intressen.

Vi möter dig i din vardag

Vi möter dig i din vardag och vill lära känna dig och ungdomarna i området. Tillsammans bygger vi relationer och skapar en konstruktiv och rolig verksamhet på fritidsgården..

Vi vill att alla ska känna sig välkomna. Därför är vår ambition att Mixgården ska vara en part och arena för ett samtal om och kring ungdomar där föräldrar, boende, professionella och andra intresserade är välkomna. Kom in till oss och ta en fika eller bara prata och umgås. Vi vill fortsätta vara Hammarkullens öppna vardagsrum.

Gårdsrådet – De utvalda

Gårdsrådet som vi kallar De utvalda är en fast grupp på cirka tio personer som jobbar med att arrangera aktiviteter och arrangemang av olika slag. De jobbar också i caféet, och tar beslut om saker på gården. Nya intagningar brukar ske på hösten. Sen är man utvald i två år och därefter blir man avtackad med diplom och blommor.

Du kan anmäla intresse för att vara med genom att nominera dig själv, bli nominerad av en kompis eller av personalen på fritidsgården. Det är personalen som beslutar om vilka som ska ingå i de utvalda. De som ingår i gruppen är tjejer och killar som representerar hur ungdomsgruppen på gården ser ut.

Som medlem i de utvalda är du en förebild för andra och du både kan, vågar och vill ta egna initiativ, ta ansvar och ser dig själv som en naturlig del av fritidsgårdens verksamhet.

Under din tid som utvald kommer du att åka iväg på två läger tillsammans med gruppen. Det är ett mindre läger där vi till exempel hyr stugor, grillar och lär känna varandra och ett större läger där vi åker till Stockholm och besöker riksdagen. På sätt och vis kan man säga att du som utvald inte bara fungerar som en förebild, du får dessutom en utbildning i demokrati och hur den fungerar både i teori och praktik.

Fritidsgården har några få enkla, men självklara, regler

RESPEKT- Mot dig själv och andra
ANSVAR - För det du säger, gör eller antyder
Fritidsgården är fri från alkohol, droger, drogsymboler och energidrycker.

Vår värdegrund

Alla människor har lika värde oavsett kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.