Foto: Moa Kim

Lokaler och utrustning

På Hammarkullens bibliotek finns det möjlighet att låna dator, surfa trådlöst, skriva ut, kopiera och skanna.

Lokaler och tillgänglighet

Hammarkullens bibliotek ligger på markplan. För mer information om tillgänglighet, se tillgänglighetsdatabasen.

Tyst studierum

Det finns ett tyst rum för dig som vill läsa eller studera ostört. Mobiltelefoner och liknande ska vara ljudlösa i rummet.

Grupprum

Det finns två mindre grupprum som kan användas för grupparbeten eller möten för minst två personer. Grupprummen kan användas om de är lediga. Företräde ges till grupper om minst två personer och för studerande.

Dator för besökare

Samtliga datorer är bokningsbara via netloan. Logga in med ditt bibliotekskort eller ditt personnummer och pin-kod.

  • 6 datorer för vuxna. Max 1 timme per dag.

Regler för datoranvändning

Du får inte söka efter eller publicera pornografiskt, rasistiskt eller olagligt material.
Du får inte utnyttja någon annans lösenord eller identitet.
Var rädd om utrustningen och arbetsmiljön.
Lämna den i gott skick och anmäl eventuella fel och skador till personalen.

Hörlurar

Vill du lyssna på musik eller andra ljudfiler vid datorerna finns det hörlurar att låna.

Skrivare

Du kan skriva ut från bibliotekets datorer. Du kan skriva ut i svartvitt och i färg. Innan du skriver ut sätter du in pengar på ditt bibliotekskort. Du kan skriva ut upp till tre sidor om dagen gratis från våra datorer, därefter gäller följande priser:

  • A4 svartvitt 2 kronor per sida
  • A4 färg 5 kronor per sida

Vi accepterar betalning med kreditkort, kontokort och Swish.

Trådlöst nätverk

Biblioteket har trådlöst nätverk. Använd ditt bibliotekskort och pin-kod för att koppla upp din enhet. Läs mer om hur det trådlösa nätverket fungerar.

Kopiator

Du kan göra svartvita kopior och färgkopior hos oss. Innan du kopierar sätter du in pengar på ditt bibliotekskort. Du kan kopiera upp till tre sidor om dagen gratis, därefter gäller följande priser:

  • A4 svartvitt 2 kronor per kopia
  • A4 färg 5 kronor per kopia
  • A3 svartvitt 4 kronor per kopia
  • A3 färg 10 kronor per kopia

Vi accepterar betalning med kort och Swish.

Kopieringsregler

Upphovsrättslagen (1960:729) reglerar din rätt att kopiera andras verk.

Kopiering av hela verk

Det är förbjudet att kopiera hela verk, till exempel böcker och kurslitteratur. Det är bara tillåtet att kopiera begränsade delar av en bok.
Det du kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på något sätt kan anses kommersiell.

Fri kopiering av vissa typer av material

Författningar, beslut av myndighet, yttrande av svenska myndigheter och officiella översättningar av nämnda verk omfattas inte av upphovsrätt och kan alltså fritt kopieras.

Skanner

Det är gratis att skanna dokument och skicka dem som filer till e-post. Du behöver ett bibliotekskort för att kunna använda skannern.