Begränsad biblioteksservice

Publicerad 7 maj 2020

Uppdaterat 1/9-20: På grund av spridningen av coronaviruset har vi infört begränsningar i vår biblioteksservice. Det innebär bland annat att alla studieplatser har tagits bort och att du endast kan använda datorer i 45 minuter.

Vi ber er att inte besöka oss i större grupper eller under mer än 30 minuter. Du kan besöka oss för att låna och lämna, läsa tidningen, få hjälp med att hitta information, använda datorer för kortare ärenden samt för att skriva ut och skanna. Dessutom gäller följande:

  • Datortiden är minskad till 45 minuter.
  • Det finns färre datorer, detta för att underlätta distansering.
  • Vi hjälper inte till vid datorer och skrivare/kopiator. i stället ger vi muntliga instruktioner vid informationsdisken.
  • Alla studieplatser och sittgrupper har tagits bort. Grupprum och studierum är stängda.
  • All programverksamhet är inställd tills vidare.

Precis som i resten av samhället gäller också hos oss:

  • Besök oss endast om du är frisk. Har du sjukdomssymtom ska du inte besöka oss.
  • Nys och hosta i armvecket.
  • Ha god handhygien och tvätta händerna ofta och länge.
  • Håll minst 1,5 meters avstånd till andra personer.

Tänk också på att det går bra att ringa eller mejla oss för att låna om, beställa eller få hjälp med en bibliotekstjänst.

Tack för att ni följer våra riktlinjer. Vi alla hoppas förstås att pandemin går över snart. Ta hand om er!