Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan är en äldre byggnad men har fått nymålat både ute och inne. Lokalerna är små men väldisponerade och en gemensam ateljé finns. Barnen äter ofta mellanmål ute på de altaner som varje avdelning har. På våra samlingar är målet att aktivera barnen och stimulera dem att utveckla sitt språk och sin självkänsla.

Avdelningar och personal

På förskolan Hammarkullegatan 5 finns fem avdelningar. Två 1–3-årsavdelningar och tre 3–5-årsavdelningar. På varje avdelning arbetar tre pedagoger. Två förskollärare och en barnskötare är vad som eftersträvas. På huset har vi också en löpare som vikarierar då personalen är frånvarande.

Avdelningarna har avlösning för planering en gång i månaden på dagtid, och vid behov finns en specialpedagog som ger handledning.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar på en avdelning och sedan går barnen till sina avdelningar lagom till frukosten. Fri lek och ibland aktivitet i smågrupper pågår sedan fram till samlingen. Efter samlingen går barnen ut varje dag för lek på gården eller en utflykt till skogen.

Vid lunchtid serveras mat tillagad av förskolans egen kokerska och sedan är det dags för vila, de små barnen sover de äldre har sagostund.

På eftermiddagen  är det fri lek alternativt smågrupper fram till mellanmålet. Därefter börjar barnen gå hem och man avslutar dagen på en avdelning.

Barnen går till grannförskolan för El Sistema flera dagar i veckan.

Utomhusmiljö

På vår trevliga gård finns gräsmattor, träd och en liten kulle som på vintern används som pulkabacke. Gården är avdelad med en del för de mindre barnen och en kuperad mellangård som används av både förskolan Hammarkullegatan 5 och Hammarkullegatan 3.

Kul att veta

Vi önskar ha ett bra samarbete med våra föräldrar! Bland annat erbjuds alla möjlighet att delta i  föräldrastödsutbildningen Glädje och utmaningar på förskolan.