Foto: Ulrica Boije

Vår förskola

Förskolan är byggd med ett "torg" i mitten och fyra avdelningar runt torget. På torget äter vi frukostbuffé på morgonen samt middag och mellanmål. Torget används sedan för el Sistema och andra gemensamma aktiviteter.

Avdelningar och personal

Hammarkullegatan 3 har fyra avdelningar, uppdelade på 1-2 år, 2-3 år, 3-4 år och 4-5 år. Det arbetar tre pedagoger på varje avdelning, två förskollärare och en barnskötare. Förskolan har en musikpedagog och egen löpare som vikarierar vid behov. Specialpedagog finns tillgänglig och handleder personalen.

Utomhusmiljö

Vi har en bra gård och nära till skog och grönområden.

Pedagogisk profil

Förskolan har en musik/kulturprofil och deltar i El Sistema. Det innebär att vi sjunger och spelar flera dagar i veckan och samarbetar med kulturskolan. Vi har även sagor, teater, matematik på "torget" för alla barn i huset.

En dag på förskolan

En dag på förskolan:
Förskolan öppnar 6.15 på en avdelning.
Klockan 7.45 serveras frukostbuffé på " torget" då samlas alla barn och personal för gemensam frukost.
Efter frukost går barnen till sin avdelning för fri lek och arbete i smågrupper.
vid 9.30 har man samling och arbete eller aktivitet i smågrupper.
vid ca 10 går man ut oavsett väder.
Barnen är antingen på gården, ute på promenad eller i skogen.
Lunch serveras från 11.15. De yngre barnen äter på sin avdelning och de äldre på "torget".
Efter det är det vila eller sagoläsning.
På eftermiddagen har man smågrupper med aktiviteter och fri lek fram till mellanmålet klockan 14.30.
Efter det börjar barnen gå hem och de andra barnen har aktiviteter på avdelningen.
Förskolan stänger 17.30

Under dagen pågår El Sistema i olika grupper på "torget"

Kul att veta

Vi erbjuder alla föräldrar på vår skola möjlighet att gå på en föräldrastödsutbildning "Glädje och utmaningar" som hålls av förskollärare på förskolan.

Vi har egen kokerska och all mat lagas på förskolan.