Foto: Ulrica Boije

Vår förskola


Förskolan är byggd med ett "torg" i mitten och fyra avdelningar runt torget. På torget äter vi frukostbuffé på morgonen samt lunch och mellanmål. Torget används även för vår musikverksamhet El Sistema och andra gemensamma aktiviteter.

Avdelningar och personal

Hammarkullegatan 3 har fyra avdelningar, uppdelade på två 1–3-årsavdelningar och två 3–5-årsavdelningar. På varje avdelning arbetar både förskollärare och barnskötare. På förskolan finns löpare anställda för att minska behovet att ta in timvikarier vid frånvaro i personalen. Detta för barnens trygghet – att de inte ska behöva möta för många okända vuxna. Specialpedagog finns tillgänglig och handleder personalen regelbundet. Personalen får regelbunden fortbildning inom olika områden, såsom barns språkutveckling och specialpedagogik i förskolan. 

Utomhusmiljö

Vi har två fina gårdar – en större med klätterställning och gungor, och en mindre med en mer naturlig miljö som bjuder in till spännande lek. För att det inte ska vara för många barn på gården samtidigt turas avdelningarna om att vistas på de olika gårdarna. Vi går även regelbundet på promenader till de många naturområden och lekplatser som finns i vårt område. 

Pedagogisk profil

Förskolan har en musikprofil och deltar i musikverksamheten El Sistema. Det innebär att vi sjunger och spelar flera dagar i veckan och samarbetar med kulturskolan. De yngre barnen har musik, rörelse och lek. De näst äldsta får även öva på att spela på egna fioler av frigolit, och de allra äldsta lär sig att spela på riktiga fioler! Vi har även sagor, teater, och annan pedagogisk verksamhet på "torget" för alla barn i huset. 

En dag på förskolan

6:00              Förskolan öppnar.
7:45–8:30    Drop-in med frukostbuffé på ”torget”.
8:30              Barnen går till sina olika avdelningar, för lek och utbildning
                      både ute och inne.
11:15            De yngre barnen äter lunch på sina avdelningar.
11:30            De äldre barnen äter lunch på ”torget”.
12:00            Sovvila och avkoppling.
14:30            Mellanmål.
16:15            De barn som är kvar på förskolan vistas på vår stängningsavdelning.
17:30            Förskolan stänger. 

Kul att veta

Du som vårdnadshavare är viktig för oss. Vi eftersträvar ett bra och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. 

Vi arbetar med lärplattformen Unikum för att dela information och ge dig som vårdnadshavare en inblick i förskolans verksamhet. 

Vi har egen kokerska och all mat lagas på förskolan.