Foto: Pernilla Martinsson

Vår förskola

Estetiska lärprocesser, språkutveckling och likabehandlingsarbete med barnen och bland personalen har stort fokus hos oss. Välkomna till förskolan Hammarkroken 1!

Avdelningar och personal

Förskolan består av 5 avdelningar:
Skattkistan (3-6 år)
Stora Äventyret (3-6 år)
Lilla Äventyret (1-3 år)
Lilla Skattkistan (1-3 år)
Pusselbiten (3-6 år) som är en resursförstärkt avdelning där barnantalet varierar.

Varje avdelning har en grundbemanning på 3 pedagoger, både förskollärare och barnskötare. Vi har ett nära samarbete med områdets specialpedagog som hjälper, stöttar och utmanar oss i vårt arbete.

Utomhusmiljö

Förskolan ligger i en fin miljö med naturen runt hörnet. Den stora kuperade gården har många lek och upptäckarmöjligheter.

En dag på förskolan

På vår förskola serveras frukost klockan 8.00 för de barn som kommer tidigt. Lunch serveras sedan klockan 11.30 för de mindre barnen och 12 för de äldre. Vi har eget kök där maten lagas!

Det finns en stor lekhall som vi använder för gemensamma musik- och gymnastikgrupper. Vi går också ut varje dag och därför är det viktigt att man har kläder efter väder.