Foto: Pernilla Martinsson

Vår förskola

Estetiska lärprocesser, språkutveckling och likabehandlingsarbete med barnen och bland personalen har stort fokus hos oss. Välkomna till förskolan Hammarkroken 1!

Vi jobbar för att bedriva en lärorik, rolig och jämlik utbildning för alla barn! Vår vision är att alla barn i vår verksamhet skall lyckas i livet samt att alla barn ska känna sig sedda och hörda.

Vi arbetar med Unikum där vårdnadshavare får ta del av hur vi jobbar men även får olika informationsutskick.

Varje vecka har vi något som kallas El Sistema som innebär att en musikpedagog kommer till förskolan och håller i rytmik, dans och sångstunder.

Avdelningar och personal

Förskolan består av 3 avdelningar:
Skattkistan (3-6 år) 
Stora Äventyret (3-6 år) 
Lilla Äventyret (1-3 år) 

Varje avdelning har en grundbemanning på 3 pedagoger, både förskollärare och barnskötare. Vi har ett nära samarbete med områdets specialpedagog som hjälper, stöttar och utmanar oss i vårt arbete.

Utomhusmiljö

Förskolan ligger i en fin miljö med naturen runt hörnet. Den stora kuperade gården har många lek och upptäckarmöjligheter.