Foto: Pixabay

Träffpunkter i Östra Göteborg

I Göteborg finns träffpunkter för seniorer och för personer med funktionsnedsättning och ungdomar. Här kan du umgås med andra, fika och delta i olika aktiviteter. Ofta går det att äta lunch i anslutning till träffpunkterna.Träffpunkterna är öppna för alla, det krävs inget beslut om bistånd från kommunens handläggare. På Träffpunkter/ Fritidsgårdar för ungdomar kan du träffa kompisar, spela spel, gå på filmkvällar och mycket annat.