visuell kommunikation

FaR- och Hälsosamtal

På Hälsoteket kan du få inspiration, tips och råd kring din hälsa genom att ringa och boka ett hälsosamtal. Har du ett FaR- fysisk aktivitet på recept erbjuds samtal med råd och stöd i hur du kan komma igång med anpassad träning utifrån ditt recept.

FaR® samtal

Samtal med fysioterapeut för dig som har recept på fysisk aktivitet och önskar guidning och stöd i att komma igång.

Ta med ditt recept vid besöket. Boka tid för samtal med Isabella Kilenstam på tel: 072-856 66 88

Mer information om FaR


Hälsosamtal Walk&Talk

Välkommen att boka in dig på ett hälsosamtal hos oss. Under ett hälsosamtal pratar vi om dina levnadsvanor som till exempel fysisk aktivitet, matvanor eller tobak. Du får stöd och råd i det du vill förändra. Ett hälsosamtal tar cirka 30 minuter och vi promenerar i lugnt takt under tiden.

Boka tid hos Nicolas Gallardo på telefon 031-365 44 58 eller Emma Carlson 031-365 38 93

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen. Boka din egen hälsocoach som du träffar i mobilen eller surfplattan.

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/hitta-vard/halsocoach-online/