Foto:pixabay.com

Information via Sms och Facebook

Här finns information hur du registrerar dig till sms-grupp för att få aktuell information om eventuella förändringar i Hälsotekets program.

Så här anmäler du dig till sms vid eventuella förändringar i Hälsotekets verksamhet

Hälsoteket kan ge information om exempelvis inställda och nyinsatta pass via sms-grupp. För att läggas till i sms gruppen skickar du sms till nummer 0703-707955 ( numret går till samordnare Hälsoteket) och skriver meddelande " lägg till mig i sms grupp".

Självklart kommer vi även fortsätta lägga ut information på facebook men då inte alla har tillgång till dator och tanken är att ni genom sms grupp ska få snabbare information om vad som händer.