Foto:pixabay.com

Information på sms

Här finns information hur du registrerar dig till sms-grupp för att få aktuell information om eventuella förändringar i Hälsotekets program.

Anmäl dig till våra utskick på sms

Hälsoteket kan ge information om exempelvis inställda och nyinsatta pass på sms.

För att läggas till i utskicken:

  • skicka ett sms till 070-370 79 55, skriv i meddelandet " lägg till mig i sms grupp"
  • du läggs till och kommer få sms vid förändringar i vårt schema.