Kurser, föreläsningar och workshops

För att delta i kurser och workshops krävs föranmälan. Föreläsningarna är kostnadsfria. Tänk på att vara i god tid för att säkert få plats.

Kurs: Att hantera stress och främja hälsa (ACT)

Fredagarna 14 september, 28 september, 12 oktober och 26 oktober, klockan 13-16.

Plats: Ateljén, Kulturhuset Kåken.

ACT är en evidensbaserad metod för att minska stress och främja psykisk hälsa genom att arbeta med vårt förhållningssätt kring tankar och känslor. Under fyra träffar arbetar vi i grupp med att identifiera vad som är riktigt viktigt för oss, och att ta faktiska steg i den riktningen.  

Intresseanmälan via telefon 031- 365 51 84 eller via länken här.

Samtalsgrupp: 12 steg till inre hälsa

Tisdagar klockan 12.30-14

Frivilligcentralen Knuten

En samtalsgrupp för oss som vill reflektera kring vår väg i livet och existentiella hälsa utifrån Olle Carlssons bok Livsstegen. För mer information ring: 031- 21 12 54