Självhjälpsgrupper

På frivilligcentralerna finns självhjälpsgrupper inom flera olika områden.

Frivilligcentralen Pärlan

Plats: Danska vägen 103.

För information kontakta: Carola Lindblom på telefon 031- 21 18 86 eller e- post: carola @fcparlan.se

Frivilligcentralen Knuten

Plats: Råstensgatan 4.

För information: kontakta Anne- Marie Blom på telefon: 0737- 73 88 83 eller Cathy Kristersson på telefon: 0722- 054161
www.kalltorp.info/mik-knuten